Wizytacje PKA zaplanowane na przełomie marca i kwietnia 2016 r.

W okresie 28 marca – 3 kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia:

 • 30 – 31 marca:
  • na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie;
 • 31 marca – 1 kwietnia:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej;
 • logo_jasniejsze1 – 2 kwietnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • 2 – 3 kwietnia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Przypominamy, że w bazie ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej znajdują się zarówno prawomocne rozstrzygnięcia PKA, jak i treść uchwał oraz raportów zespołów oceniających. Ponadto w grudniu ubiegłego roku zamieściliśmy na stronach Komisji zestawienie ilustrujące rozkład ocen na najczęściej wybieranych kierunkach kształcenia (na podstawie informacji o wynikach rekrutacji przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).