Wizytacje w drugiej połowie kwietnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 kwietnia na kierunku „sztuki nowoczesne – Design now!” prowadzonym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu; 25-26 kwietnia na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu; 26-27 kwietnia na kierunku „administracja” … Czytaj dalej

Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną

W związku ze zmianami w procesie ewaluacji jakości kształcenia, wynikajacymi z wejścia w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostępnym zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pliku tekstowego. Zachęcamy również do zapoznania się ze Wskaźnikami … Czytaj dalej