Przewodniczący Polskiej komisji Akredytacyjnej o zmianach w działalności PKA

Zachęcamy do lektury artykułu w Forum Akademickim, w którym Profesor Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pisze o tym, jakie zmiany w działalności PKA wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszące jej rozporządzenia.

” (…) Na posiedzeniu plenarnym 13 grudnia 2018 r. PKA jednogłośnie przyjęła nowy statut, który zacznie obowiązywać w ostatniej dekadzie stycznia, o ile minister nie zgłosi zastrzeżeń co do zgodności statutu z prawem. Opracowując dokument będący podstawą jej działania, Komisja miała na uwadze Europejskie standardy i wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym (ESG) oraz raport Najwyższej Izby Kontroli z maja 2018 roku System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Lata 2015-2017 (…) ”

Fragment artykułu „Krajobraz po Ustawie 2.0.” (Forum Akademickie 01/2019)

Z pełną treścią artykuły można zapoznać się pod niniejszym linkiem.