Ocena umiędzynarodowienia – konferencja CeQuInt w Paryżu.

W dniach 26 – 27 lutego 2015 r. w Paryżu odbędzie się konferencja „Assessing the Quality of Internationalisation”, której głównym celem jest znalezienie odpowiedzi m. in. na następujące pytania: „jak należy definiować jakość umiędzynarodowienia?”, „jak dokonywać samooceny umiędzynarodowienia?”, „jakie są w tym względzie różnice pomiędzy kierunkami, a instytucjami?”, „w jaki sposób można dowieść wysokiej jakości procesu internacjonalizacji w przypadku oceny zewnętrznej?”, „czy w tym obszarze … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 1 – 9 lutego 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 1 – 9 lutego 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości kształcenia: 1 – 2 lutego: na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, 2 – 3 lutego: na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, 5 – 7 lutego: na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ocena … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA prowadzonej w 2014 r.

Polska Komisja Akredytacyjna w 2014 r. otrzymała 88 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych zawierających ocenę pracy zespołów oceniających PKA oraz kwestii proceduralnych (w tym opinii o stosowanych kryteriach). Ta liczba oznacza, że na wyrażenie opinii zdecydowało się tylko ok. 29% respondentów – więcej niż w roku ubiegłym (nieco powyżej 20%), ale zdecydowanie mniej niż w rekordowym roku 2009, kiedy to kwestionariusze papierowe przekazało do Biura PKA 65% ankietowanych. Wyniki … Czytaj dalej

Porozumienie PKA – ACSR podpisane!

W dniach 13 – 14 stycznia 2015 r. w Krakowie zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz słowackiej ACSR (Accreditation Commisssion, Advisory Board to the Government of the Slovak Republic), którego celem było przedstawienie najnowszych informacji o działalności obu instytucji oraz zawarcie dwustronnego porozumienia w obszarze zapewniania jakości i akredytacji służącego m. in. promocji kultury jakości w szkolnictwie wyższym, konferencji i innych wydarzeń związanych ze szkolnictwem … Czytaj dalej

Wizytacje w dniach 26 stycznia – 1 lutego 2015 r.

W okresie 26 stycznia – 1 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje następujące wizytacje: 26 – 27 stycznia: na kierunku „administracja” prowadzonym w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 27 stycznia: na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, 28 – 29 stycznia: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 29 – 31 stycznia: … Czytaj dalej

Terminy posiedzeń Prezydium PKA w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2015 zostały zaplanowane w następujących terminach: styczeń: 8, 22; luty: 5, 19; marzec: 12, 26; kwiecień: 9, 23; maj: 7, 21; czerwiec: 11, 25; lipiec: 2; sierpień: posiedzenia nie będą organizowane; wrzesień: 3, 17; październik: 8, 22; listopad: 5, 19; grudzień: 10. Powyższy terminarz może ulegać modyfikacjom, jeśli wystąpią … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 19 – 25 stycznia 2015 r.

W terminie 19 – 25 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 19 – 20 stycznia: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 22 – 23 stycznia: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 22 – 24 stycznia: na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (ocena instytucjonalna), 23 – … Czytaj dalej

Enhancing Internal Quality Assurance Systems – projekt koordynowany przez PKA.

W nawiązaniu do informacji z września 2014 r. uprzejmie informujemy, że uruchomiona została strona internetowa projektu Enhancing Internal Quality Assurance Systems (EIQAS), którego koordynatorem jest Polska Komisja Akredytacyjna (witryna prowadzona jest w języku angielskim). Strona zawierać będzie zapis aktywności uczestników projektu, najnowsze informacje, plany oraz rezultaty prac. Projekt EIQAS  ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów: zwiększenia stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w terminie 11 – 19 stycznia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 11 – 19 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości kształcenia: 11 – 12 stycznia: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – zmiana terminu. 12  – 13 stycznia: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu … Czytaj dalej