Wizytacje PKA w dniach 1 – 9 lutego 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 1 – 9 lutego 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości kształcenia:

 • 1 – 2 lutego:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
 • 2 – 3 lutego:
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku,
 • 5 – 7 lutego:
  • na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ocena instytucjonalna),
 • 6 – 7 lutego:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
 • 6 – 8 lutego:
  • na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (ocena instytucjonalna),
 • 7 – 8 lutego:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Technicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
  • na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ocena instytucjonalna),
 • 8 – 9 lutego:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.