President of the PKA took part in Conference of Rectors of Polish Universities.

President of the Polish Accreditation Committee took part in IVth plenary meeting of the Conference of Rectors of Polish Universities in Rzeszow hosted by the Rector of University of Rzeszow on 25 October 2013. President of the PKA presented summary of PKA's activities since 2002 as well as results of survey concerning assessment of activities of … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA gościem posiedzenia plenarnego KRUP.

W dniu 25 października br. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej był gościem IV posiedzenia plenarnego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Rzeszowie, którego gospodarzem był Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczący przedstawił podsumowanie działań PKA od 2002 oraz wyniki badania ankietowego dotyczącego oceny wizytacji dokonywanych przez PKA. English

Meeting of PKA’s QA experts in November.

Next in the series of cyclical working meetings of PKA's QA experts will be held on 20 November 2013 in PKA's premises. The discussion will be focused on the assessment of effectiveness of internal quality assurance systems with regard to assessment of first, second and long cycle studies as well as doctoral and postgraduate studies. Polski

Listopadowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne spotkanie robocze zespołu ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się w dniu 20 listopada br. Przedmiotem dyskusji będzie problematyka oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w badaniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studiach doktoranckich i podyplomowych. English

Conference regarding University – Business Cooperation in Ljubljana (25.10.2013).

A conference titled „Cooperation between HEIs and Business – why do we need to cooperate?” will start on October 25 in Ljubljana. The event will bring together academics, policy makers and international experts to share experiences and good practices in the initiatives and interventions on how can Higher Education institutions develop academic programs that will give students the knowledge and … Czytaj dalej

Konferencja dotycząca współpracy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego a biznesem (Ljubljana, 25.10.2013 r.).

W dniu 25 października 2013 r. w Ljubljanie odbędzie się konferencja zatytułowana „Współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem – dlaczego musimy współpracować?”. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska akademickiego i międzynarodowych ekspertów, a jej celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk tworzenia programów kształcenia zgodnych z wymaganiami rynku. Program konferencji obejmuje:9.00 – 9.20 – Powitanie. Część I. Współpraca uczelni i biznesu.9.20 – 9.35 … Czytaj dalej

European Students’ Union conference in Brussels (31.10.2013)

The results of ESU's project called Quest for Quality of Students (QUEST) will be presented on 31 October 2013. The main aim of the QUEST project is to identify the genuine perceptions of students on the quality of their education and ways for students to become increasingly involved in quality assurance and enhancement processes. The event is … Czytaj dalej

Konferencja European Students’ Union w Brukseli (31.10.2013 r.)

W ostatnim dniu października European Students' Union organizuje konferencję podsumowującą wyniki projektu „Quest for Quality of Students”, którego głównym celem jest zbadanie opinii studentów na temat jakości ich kształcenia oraz identyfikacja możliwości angażowania studentów w procesy zapewniania jakości i doskonalenia. Organizatorzy przedstawili następującą agendę spotkania: 9:00 – 9:30 Rejestracja. 9:30 – 9:45 Otwarcie. * Rok Primožic, ESU 9:45 – 10:45 Projekt … Czytaj dalej

ACA Seminar: Mobility windows and the internationalisation of the curriculum.

Academic Cooperation Association is taking a fresh look at various practices and blueprints of internationalisation of the curriculum and structured mobility at the next policy seminar which will be held on 5 December in Brussels (Belgium). Participants of the seminar entitled Mobility windows and the internationalisation of the curriculum, will deal with questions of how internationalisation … Czytaj dalej

Seminarium ACA dotyczące internacjonalizacji.

Academic Cooperation Association organizuje 5 grudnia br. w Brukseli seminarium dotyczące internacjonalizacji kształcenia i mobilności „Mobility windows and the internationalisation of the curriculum”. Wśród głównych zagadnień, wokół których koncentrować się będzie dyskusja należy wymienić problematykę wsparica tego typu inicjatyw przez Unię Europejską oraz konstruowania programów kształcenia tak, aby uwzględniały one tzw. „mobility window”, czyli okres, jaki student powinien się kształcić poza … Czytaj dalej