Assessment of PKA’s activities – survey results (3rd quarter of 2013).

Results of the ongoing survey on the activities of the Polish Accreditation Committee have been published today. Key data presents as follows: 30 questionnaires have been submitted between 01.07.2013 and 30.09.2013; response rate for the first three quarters of 2013 is ca. 27%; positive responses / assessments constitute almost 98% of all responses; 73% of … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA w trzecim kwartale 2013 r.

Dostępne są już wyniki ankietyzacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w trzecim kwartale br. Kluczowe dane prezentują się następująco: w okresie 01.07.2013 r. – 30.09.2013 r. wypełniono 30 ankiet; zwrotność w pierwszych trzech kwartałach wynosi ok. 27%; odsetek pozytywnych ocen przyznawanych w odpowiedzi na pytania zamknięte kształtował się na poziomie niemal 98%; w odpowiedziach na pytania otwarte 73% ankietowanych podkreślało profesjonalizm zespołów oceniających. Szczegółowa analiza dostępna … Czytaj dalej

4th ENQA General Assembly in Vilnus.

This year, the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) General Assembly is organised in cooperation with the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC), and will be held on 29-30 October, 2013 in Vilnius, Lithuania. The meeting is expected to give an opportunity to the members and affiliates to comment and provide feedback on … Czytaj dalej

Czwarte Zgromadzenie Ogólne ENQA w Wilnie.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) organizowane we współpracy z litewskim Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) odbędzie się w dniach 29 – 30 października 2013 r. w Wilnie. Celem spotkania jest dyskusja na temat aktualnej edycji European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), wymiana … Czytaj dalej

Seminar on the Implementation of Internal and External Quality Assurance.

EURASHE will organise a Seminar on the Implementation of Internal and External Quality Assurance on 24-25 October 2013 in Bucharest (Romania) under the auspices of the Ministry of National Education of Romania, The rationale behind the seminar is to provide more hands – on support – the broad survey conducted by EURASHE in view of the revision of … Czytaj dalej

Seminarium EURASHE dotyczące zapewniania jakości.

W dniach 24 – 25 października br. w Bukareszcie odbędzie się seminarium zorganizowane pod auspicjami rumuńskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości. Spotkanie zostało zaplanowane w odpowiedzi na sugestie uczestników ankiety EURASHE, którzy zgłaszali potrzebę wsparcia praktycznego m. in. w takich obszarach jak zapewnianie jakości, efekty kształcenia, ramy kwalifikacji. Szczegóły spotkania dostępne są na stronie internetowej EURASHE, natomiast program prezentujemy poniżej: 24.10.2013 … Czytaj dalej

External review of PKA.

The next external review of the Polish Accreditation Committee activities will take place on 26 – 27 November 2013. Avtivites of the Committee are subjected to external reviews pursuant to the regulation of art. 1 (4) of the Statutes of PKA in 5 years cycles (or shorter). Outcome of the previous review (conducted by a team of international experts … Czytaj dalej

Zewnętrzna ocena działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniach 26 – 27 listopada 2013 r. odbędzie się kolejny przegląd zewnętrzny dzialalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z par. 1 ust. 4 Statutu PKA przeglądy dokonywane są w cyklach pięcioletnich lub krótszych. Poprzednia ocena, została przeprowadzona przez panel międzynarodowych ekspertów w roku 2008, a jej rezultat pozwolił Komisji uzyskać status pełnego członka European Association for Quality Assurance in Higher Education … Czytaj dalej