Zewnętrzna ocena działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniach 26 – 27 listopada 2013 r. odbędzie się kolejny przegląd zewnętrzny dzialalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z par. 1 ust. 4 Statutu PKA przeglądy dokonywane są w cyklach pięcioletnich lub krótszych. Poprzednia ocena, została przeprowadzona przez panel międzynarodowych ekspertów w roku 2008, a jej rezultat pozwolił Komisji uzyskać status pełnego członka European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) oraz wpis do European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).