First Students’ Quality Forum.

On 16 – 18 of October 2009 Students' Parliament of Republic of Poland in cooperation with PKA organises First Students' Quality Forum held at the premises of University of Adam Mickiewicz in Poznan. The idea of Students' Quality Forums referrs to cyclical events („Quality Forums”) organised by the Committee since 2005 which were dedicated to various aspects of … Czytaj dalej

Pierwsze studenckie Forum Jakości.

W dniach 16 – 18 października br. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państwową Komisję Akredytacyjną pod nazwą „I Studenckie Forum Jakości”. Idea „Studenckiego Forum Jakości” nawiązuje wprost do organizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną od 2005 r. cyklicznych konferencji pod nazwą „Forum Jakości” poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia. Myślą przewodnią jest stworzenie platformy wzajemnej … Czytaj dalej