A list of site-visits scheduled for 9 – 15 June 2014.

Following quality assessment have been arranged by the Polish Accreditation Committee between 9th and 15th June 2014: 9 – 10 June: in the field of astronomy provided by the Faculty of Physics of the Adam Mickiewicz University in Poznan, 10 – 12 June: at the Faculty of Materials and Enviomental Sciences of the Bielsko Biala University (institutional … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 9 – 15 czerwca 2014 r.

W dniach 9 – 15 czerwca 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 9 – 10 czerwca: na kierunku „astronomia” prowadzonym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10 – 12 czerwca: na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej (ocena instytucjonalna), 11 – 12 czerwca: na kierunku „inżynieria chemiczna i procesowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii … Czytaj dalej

Obecność PKA w EQAR potwierdzona na kolejne 5 lat!

Komitet Rejestrujący European Quality Assurance Register (EQAR), na podstawie raportu z zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonanego przez panel międzynarodowych ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego, a także planu działań przygotowanego w odpowiedzi na powyższy raport uznał, że – podobnie jak w przypadku pierwszej takiej oceny dokonanej w 2008 r. – aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality … Czytaj dalej

PKA registration in EQAR renewed for the next 5 years!

The Register Committee of the European Quality Assurance Register (EQAR) on the basis of review report prepared by the panel of international experts in higher education, as well as action plan developed in response to abovementioned report decided (similariy to previous decision in that matter taken back in 2008) that activities of the Polish Accreditation Committee continue to substantially … Czytaj dalej

Site-visits of PKA scheduled for 1 – 9 June 2014 (updated).

Between 2 and 9 of June 2014 the Polish Accreditation Committee is going to conduct quality assessments in following fields of study: 1 – 2 June: „physiotherapy” provided by the Faculty of Physiotherapy of the Vincent Pol University in Lublin, „cosmetology” provided by the Academy of Physiotherapy in Wrocław, 2 -3 June: „midwifery” provided by the Faculty of Medicine … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 1 – 9 czerwca 2014 r. (kolejna aktualizacja).

W dniach 1 – 9 czerwca 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 1 – 2 czerwca: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjiterapii Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu 2 -3 czerwca: na kierunku „położnictwo” prowadzonym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2 – 4 czerwca: na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu … Czytaj dalej

Ankieta dotycząca wzorów stosowanych dokumentów nadal aktywna!

W związku z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna rozpoczęła prace mające na celu dostosowanie wewnętrznych przepisów oraz dokumentacji do nowych regulacji prawnych. Uznaliśmy, że pierwszym etapem tego procesu powinno być zebranie opinii naszych interesariuszy o dotychczas stosowanych wzorach dokumentów, ich wadach i zaletach, a także zebranie sugestii dotyczących ewentualnych zmian. Ankieta, którą w tym celu uruchomiliśmy jest całkowicie anonimowa, będziemy jednak … Czytaj dalej

Przedstawiciel PKA wybrany do zarządu CEENQA!

Izabela Kwiatkowska – Sujka reprezentująca Polską Komisję Akredytacyjną została podczas dzisiejszego posiedzenia zgromadzenia ogólnego Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies (CEENQA) jednomyślną decyzją głosujących wybrana do zarządu tej organizacji. Utworzona w 2001 r. CEENQA jest pozarządową organizacja non – profit, której zadaniem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi dla rozwoju i harmonizacji ich działań w obszarze oceny … Czytaj dalej

ACA annual conference in Bordeaux.

Academic Corporation Association in cooperation with Agence Europe – Education – Formation France invites to the 2014 Annual Conference that will analyse current situation of the European higher education sector in the context of global trends („Europe in the world. Higher education trends across the globe”). That overarching aim of the event will be facilitated by the … Czytaj dalej

Doroczna konferencja ACA w Bordeaux.

Academic Corporation Association, wspólnie z Agence Europe – Education – Formation France, organizuje w dniach 15 – 17 czerwca w Bordeaux konferencję, której celem jest przedstawienie sytuacji w europejskim szkolnictwie wyższym na tle ogólnoświatowych trendów („Europe in the world. Higher education trends across the globe”). Realizacji tego celu podporządkowane zostały kluczowe punkty programu: po pierwsze, ocena atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na tle świata … Czytaj dalej