Obecność PKA w EQAR potwierdzona na kolejne 5 lat!

Komitet Rejestrujący European Quality Assurance Register (EQAR), na podstawie raportu z zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonanego przez panel międzynarodowych ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego, a także planu działań przygotowanego w odpowiedzi na powyższy raport uznał, że – podobnie jak w przypadku pierwszej takiej oceny dokonanej w 2008 r. – aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – tzw. ESG) i w związku z tym podjął decyzję o włączeniu PKA do Rejestru na kolejnych 5 lat.

EQAR jest rejestrem europejskich agencji akredytacyjnych, które poddały się zewnętrznemu przeglądowi dokonanemu przez niezależnych ekspertów, aby dowieść, że ich działalność jest zgodna z zasadami określonymi w ESG. Rejestr liczy obecnie 32 pozycji, Polska jest w nim reprezentowana tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Decyzja Komitetu Rejestrującego EQAR dostępna jest na stronie Rejestru.