Przedstawiciele PKA wzięli udział w konferencji CHEA.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wzięli udział w odbywającej się w dniach 25 – 27 stycznia br. w Waszyngtonie corocznej konferencji CHEA (Council for Higher Education Accreditation) – amerykańskiej organizacji, której celem jest promowanie akredytacji jako sposobu na potwierdzanie właściwej jakości kształcenia. W trakcie konferencji poruszano m. in. takie zagadnienia jak: nowe (alternatywne) modele przeprowadzania akredytacji; recepcja opracowanej w maju 2015 r. przez CHEA publikacji … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA (2015 r.)

W tym roku po raz 8 Polska Komisja Akredytacyjna prezentuje wyniki oceny ankietowej jej prac oraz stosowanych przez nią kryteriów i procedur. Kwestionariusze są wypełniane przez przedstawicieli ocenianych przez PKA uczelni – do każdego raportu z wizytacji dołączany jest kod dostępu umożliwiający udzielenie odpowiedzi na 11 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. W roku 2015 do Biura Komisji wpłynęło równo 100 ankiet – więcej niż w roku poprzednim, ale przy … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 1 – 7 lutego 2016 r.

W pierwszym tygodniu lutego 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała trzy wizytacje programowe. Zespoły ekspertów przeprowadzą następujące oceny jakości kształcenia: 3 – 4 luty: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu, 5 – 6 lutego: na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie; 7 – 8 lutego: na kierunku „administracja” … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRASP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wziął udział w odbywającym się w dniu 18 stycznia br. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Prof. Diks uczestniczył w dyskusji na temat organizacji pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w rozpoczętej 1 stycznia tego roku kadencji, modelu funkcjonowania Komisji oraz roli akredytacji środowiskowej. Program posiedzenia KRASP obejmował ponadto kwestie dotyczące finansowania szkolnictwa … Czytaj dalej

Władze PKA wzięły udział w posiedzeniu RGNiSW.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz Sekretarz Komisji dr hab. Maria Próchnicka wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w dniu 14 stycznia br. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego współdziała m. in. z właściwymi ministrami w zakresie polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższego, a także polityki naukowej i innowacyjności, w tym w szczególności wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w drugiej połowie stycznia 2016 r.

W drugiej połowie stycznia 2016 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny jakości kształcenia: 15 – 16 stycznia: na kierunku „prawo” prowadzonym w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; 23 – 24 stycznia: na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Medycznym Wyższej Szkoły … Czytaj dalej

Harmonogram posiedzeń Prezydium PKA w 2016 r.

Posiedzenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2016 r. zostały zaplanowane w następujących terminach: styczeń– 21; luty – 4, 18; marzec – 3, 17, 31 (jeżeli liczba spraw będzie uzasadniała zorganizowanie trzeciego posiedzenia); kwiecień – 7, 28; maj – 19; czerwiec – 2, 16, 30; lipiec – 7; sierpień – w sierpniu posiedzenia Prezydium PKA nie są planowane; wrzesień – … Czytaj dalej