Przedstawiciele PKA wzięli udział w konferencji CHEA.

CIQG-Official-2015-2016-Member-Logo_1-1200x944Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wzięli udział w odbywającej się w dniach 25 – 27 stycznia br. w Waszyngtonie corocznej konferencji CHEA (Council for Higher Education Accreditation) – amerykańskiej organizacji, której celem jest promowanie akredytacji jako sposobu na potwierdzanie właściwej jakości kształcenia.

W trakcie konferencji poruszano m. in. takie zagadnienia jak:

Polska Komisja Akredytacyjna jest członkiem CHEA International Quality Group – grupy, której zainteresowania ogniskują się na międzynarodowych aspektach zapewniania jakości.