Nowe wzory opinii PKA.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 8 grudnia br. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów opinii dotyczących wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku poziomie i profilu kształcenia. Mają one zastosowanie do spraw, które wpłynęły po 30 września 2016 r. Dokumenty zostały udostępnione w części „Wzory i procedury”. Równocześnie straciła moc Uchwała Nr 178/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadzająca dotychczas stosowane wzory opinii. … Czytaj dalej

Harmonogram posiedzeń Prezydium PKA w 2017 r.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło następujący harmonogram posiedeń w roku 2017: 12, 26 stycznia; 9, 23 lutego; 9, 23 marca; 6, 20 kwietnia; 11, 25 maja; 8, 22 czerwca; 6 lipca; 7, 21 września; 12, 26 października; 9, 23 listopada; 7 grudnia. W sierpniu 2017 r. Posiedzenia Prezydium Komisji nie są planowane. Harmonogram może ulec zmianie, jeśli zaistnieją … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 12 – 21 grudnia 2016 r.

Pomiędzy 12 a 21 grudnia 2016 r. zespoły członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen: 13 – 14 grudnia: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; na kierunku „elektrotechnika” … Czytaj dalej