Wizytacje PKA: 12 – 21 grudnia 2016 r.

Pomiędzy 12 a 21 grudnia 2016 r. zespoły członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen:

 • 13 – 14 grudnia:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
  • na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;
  • na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;
 • 14 – 15 grudnia:
  • na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
  • na kierunku „optyka” prowadzonym na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
 • 15 – 16 grudnia:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 16 – 17 grudnia:
  • na kierunku „dietetyka” prowadzonym na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • 18 – 19 grudnia:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
  • na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 • 19 – 20 grudnia:
  • na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu;
  • na kierunku „grafika” prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • 20 – 21 grudnia:
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.