Posiedzenie Forum V4QA

W dniu 12 października 2023 r., w Pradze odbyło się posiedzenie Forum ds. Jakości Kształcenia Grupy Wyszehradzkiej (V4QA Forum). Forum V4QA skupia agencje akredytujące Grupy Wyszehradzkiej tj. węgierską agencję MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), czeską NAB (Národní Akreditační Úřad Pro Vysoké Školstvi), słowacką SAAVS (Slovenská Akreditačná Agentúra Pre Vysoké Školstvo) oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Celem działalności Forum jest zapewnienie regularnej … Czytaj dalej

Publiczny nabór na ekspertów Agencji Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego z Czarnogóry (AKOKVO)

Agencja Kontroli i Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (AKOKVO) to instytucja utworzona  2017 roku, zajmująca się zewnętrznym zapewnianiem jakości szkolnictwa wyższego w Czarnogórze. Głównym obowiązkiem AKOKVO jest zarządzanie procesem oceny i certyfikacji instytucji szkolnictwa wyższego i programów studiów zgodnie z europejskimi standardami i wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości (ESG) w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W procesie zapewnienia jakości AKOKVO ogłasza ogólnodostępny nabór ekspertów z kraju i zagranicy na listę … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRAUM

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), które odbyło się w dniu 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas spotkania m.in. omówiono nowy standard kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a także kwestie związane z akredytacją The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) … Czytaj dalej