Posiedzenie Forum V4QA

W dniu 12 października 2023 r., w Pradze odbyło się posiedzenie Forum ds. Jakości Kształcenia Grupy Wyszehradzkiej (V4QA Forum).

Forum V4QA skupia agencje akredytujące Grupy Wyszehradzkiej tj. węgierską agencję MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), czeską NAB (Národní Akreditační Úřad Pro Vysoké Školstvi), słowacką SAAVS (Slovenská Akreditačná Agentúra Pre Vysoké Školstvo) oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

Celem działalności Forum jest zapewnienie regularnej wymiany doświadczeń, ułatwienie rozwoju międzynarodowej sieci ekspertów oraz wymian pracowników sekretariatów. Forum V4QA jest otwarte na szerszą współpracę i wzajemne projekty międzynarodowe.

PKA jako członek Forum utrzymuje regularną współpracę z agencjami zapewnienia jakości krajów Europy Środkowej. W spotkaniu Forum V4QA Komisję reprezentowali: dr hab. Ariadna Strugielska oraz dr hab. inż. Janusz Uriasz.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele PKA zaprezentowali sprawozdanie z działalności PKA w latach 2022-2023, przedstawili stanowisko PKA w sprawie spełniania wymagań ESG na przykładzie standardu 3.4. ESG oraz podejście Komisji względem European Approach, omówili rolę i specyfikę przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia PKA, a także nakreślili obraz przyszłych zadań, które stoją przed Komisją (m.in. powołanie nowych członków PKA, konieczność wdrożenia oceny kompleksowej).

Prace Forum koordynuje agencja kraju posiadającego prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. PKA po raz pierwszy przejmie tą rolę w nadchodzącym 2024 roku.