„O nową jakość kształcenia nauczycieli” – Forum Jakości 2017.

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  mają zaszczyt zaprosić do udziału w Forum Jakości 2017 -„O nową jakość kształcenia nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2017 roku w Krakowie. Głównym celem tegorocznego Forum jest kontynuacja debaty dotyczącej konieczności zmian w kształceniu nauczycieli oraz prezentacja założeń rozwiązań systemowych, opracowywanych obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Edukacji … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 6 – 12 listopada 2017 r.

Między 6 a 12 listopada br. zaplanowane zostały następujące oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 6 – 7 listopada: na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie; na kierunku „filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 8 – 9 listopada: na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Zastosowań Matematyki i Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” … Czytaj dalej

Prof. Janusz Uriasz będzie reprezentował PKA na spotkaniu w sprawie HEInnovate.

Prof. Janusz Uriasz, Przewodniczący zespołu nauk technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, będzie reprezentował PKA podczas spotkania w sprawie przeglądu HEInnovate w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki HEInnovate przedstawiciele uczelni wyższych mogą samodzielnie przeprowadzić ocenę ich funkcjonowania korzystając z opisów dotyczących dziedzin o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni wyższych. Taka ocena obejmuje siedem działów tematycznych, tj.: Przywództwo i zarządzanie Możliwości organizacyjne, zasoby … Czytaj dalej

Prof. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu plenarnym KRePSz.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) zaplanowanym w dniach 25 – 27 października br. Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, a gościem obrad będzie m. in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest zrzeszeniem rektorów reprezentujących polskie publiczne … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 30 października – 5 listopada 2017 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe na przełomie października i listopada: 3 – 4 listopada: na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 4 – 5 … Czytaj dalej

Przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych PKA członkiem Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.

Przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński weźmie 27 października br. udział w obradach Kapituły Profesorskiej Konkursu PRODOK.   [blockquote author=”” link=”” link_title=”” target=””]Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu ustawy prawo … Czytaj dalej

Wizytacje PKA planowane między 23 i 29 października.

Pomiędzy 23 i 29 października zaplanowane zostały następujące oceny programowe: 23 – 24 października: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 24 – 25 października: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; 25 – 26 października: na kierunku „bioinformatyka” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wręczył certyfikaty ocen wyróżniających.

W trakcie obrad Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wręczył certyfikaty ocen wyróżniających przyznanych przez Prezydium Komisji następującym uczelniom: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu („fizyka”, „prawo”, „teologia”) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu („leśnictwo”, „zootechnika”) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach („malarstwo”, „grafika”) Uniwersytet Gdański („psychologia”) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („geografia”) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie („rybactwo”) … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 16 – 22 października 2017 r.

Członkowie i eksperci PKA przeprowadzą następujące oceny programowe w dniach 16 – 22 października br.: 16 – 17.10.2017 r.: na kierunku „ochrona roślin i kontrola fitosanitarna” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 17 – 18.10.2017 r.: na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; na kierunku „praca socjalna” prowadzonym w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej … Czytaj dalej

Raport Eurydice nt. modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie.

Sieć Informacji o Edukacji w Europie Eurydice przedstawiła raport zatytułowany „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy” poświęcony współczesnemu usytuowaniu kadry akademickiej, w tym m. in. wymaganiom dotyczących kwalifikacji kadry, obowiązującym procedurom rekrutacyjnym, warunkom zatrudnienia, a także mechanizmom zapewniania jakości wpływającym na sytuacje zawodową nauczycieli. W raporcie można ponadto znaleźć informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (dane przedstawione w raporcie sieci Eurydice … Czytaj dalej