„O nową jakość kształcenia nauczycieli” – Forum Jakości 2017.

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  mają zaszczyt zaprosić do udziału w Forum Jakości 2017 -„O nową jakość kształcenia nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2017 roku w Krakowie.

Głównym celem tegorocznego Forum jest kontynuacja debaty dotyczącej konieczności zmian w kształceniu nauczycieli oraz prezentacja założeń rozwiązań systemowych, opracowywanych obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. Założenia modelowych programów kształcenia dla nowoczesnej edukacji opracowuje zespół międzyresortowy, który będziemy gościć na listopadowym Forum.

Jakość kształcenia nauczycieli winna być przedmiotem troski wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za jego organizację i realizację. Kwalifikacje nauczycieli warunkują społeczno-ekonomiczny i kulturalny rozwój kraju. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli Uczelni prowadzących kształcenie nauczycieli, jednostek prowadzących doskonalenie zawodowe,  władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli.

Program Forum, formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły organizacyjne są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.forumjakosci.edu.pl/.