Wizytacje PKA w dniach 8 – 15 września 2014 r.

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy cykl informacji o wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej mających się odbyć w nadchodzących dniach: w okresie 8 – 15 września br. zaplanowana została tylko jedna ocena instytucjonalna: na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (13 – 15.09.2014 r.).

Konferencja nt. dobrych praktyk dotyczących tzw. przedsiębiorczych uniwersytetów.

Wydarzenie, którego oryginalna nazwa brzmi „2014 Entrepreneurial Universities Good Practice Event” odbędzie się w Madrycie w dniach 29 września – 1 października br, w pomieszczeniach Campus of Excellence Uniwersytetu Technicznego w Madrycie. Organizatorzy konferencji obiecują zapoznanie uczestników z dwudziestoma przykładami dobrych praktyk, z których każda będzie zaprezentowana i przedyskutowana w trakcie trwających 45 minut sesji. Co więcej, w programie przewidziano przedstawienie ok. 25 pomysłów dalszego rozwoju … Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca projekt EQArep.

23 września br. w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu zatytułowanego „Transparency of European higher education through public quality assurance reports (EQArep)” realizowanego w okresie od 1 października 2012 do 30 września 2014 r. Celem generalnym projektu było wypracowanie europejskich standardów dla raportów z oceny jakości kształcenia na podstawie analizy aktualnie wykorzystywanej dokumentacji, ale także badania oczekiwań różnych grup interesariuszy i różnych typów … Czytaj dalej

The Concept of Excellence in Higher Education by ENQA.

In the beginning of August 2014 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) published a report entitled „The Concept of Excellence in Higher Education” reflecting the search for meaning of excellence in education. The framework for the discussion is set by following questions: What is excellence? How is it currently recognised? What criteria can be … Czytaj dalej

Publikacja ENQA na temat jakości w szkolnictwie wyższym.

Na początku sierpnia br. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) udostępniło opracowanie zatytułowane „The Concept of Excellence in Higher Education” poświęcone rozważaniom na temat znaczenia pojęcia doskonałość w kontekście szkolnictwa wyższego. Przestrzeń dla dyskusji wyznaczają następujące pytania: Czym jest „doskonałość”? Jak jest ona obecnie rozpoznawana? Jakich kryteriów można użyć do oceny stopnia jej zaawansowania? Czy doskonałość można osiągnąć … Czytaj dalej

First meeting of PKA Presidium after the holiday break.

We kindly inform that the first meeting of the Presidium of the Polish Accreditation Committee after the 2014 holiday break will take place on September, 4th. Meetings of PKA workgroups and sections are scheduled on individual basis but surely they will take place before the 4th of September.

Pierwsze posiedzenie Prezydium PKA po przerwie wakacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po przerwie wakacyjnej 2014 r. odbędzie się 4 września. Posiedzenia zespołów roboczych PKA oraz zespołów nauk odbywają się w innym, indywidualnie ustalanym rytmie – ich pierwsze spotkania z całą pewnością będą miały miejsce przed czwartym września. English

PKA invited to give opnion on assumptions concerning Integrated Qualifications System.

The Polish Accreditation Committee received an invitation to take part in the opinion-giving process on the assumptions concerning project of a bill on Integrated Qualifications System. The bill provides for Polish Qualifications Framework, Integrated Qualifications Register as well as other regulations related to description of qualifications, linking qualifications with proper levels of Polish Qualifications Framework and pertaining to quality … Czytaj dalej

PKA zaproszona do udziału w opiniowaniu założeń do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Polska Komisja Akredytacyjna została zaproszona do udziału w procesie opiniowania założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przewidującego wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz regulacji dotyczących opisu kwalifikacji, przypisywania ich do odpowiednich poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, a także odnoszących się do jakości kwalifikacji i ich akumulowania oraz przenoszenia osiągnięć. Polska Rama Kwalifikacji to opis ośmiu hierarchii poziomów kwalifikacji w Polsce (odpowiadających ośmiu poziomom Europejskiej … Czytaj dalej