Wizytacje PKA w dniach 8 – 15 września 2014 r.

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy cykl informacji o wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej mających się odbyć w nadchodzących dniach: w okresie 8 – 15 września br. zaplanowana została tylko jedna ocena instytucjonalna: na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (13 – 15.09.2014 r.).