Oceny planowane w dniach 5 – 11 marca 2018 r.

Między 5 a 11 marca br. PKA zaplanowała następujące oceny programowe: 5 – 6 marca: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; na kierunku „wzornictwo” na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 7 – 8 marca: na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 8 – 9 marca: na kierunku „filologia” prowadzonym … Czytaj dalej

Posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniu 22 lutego 2018 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z uregulowaniami statutowymi: [divider height=”30″ line=”1″] Na posiedzeniach plenarnych Komisja w szczególności: uchwala statut i jego zmiany, uchwala misję Komisji, jej strategię i politykę jakości, uchwala Kodeks Etyki i jego zmiany, powołuje Zespół do spraw Etyki, wybiera Wiceprzewodniczących Komisji, dokonuje podsumowania wyników swojej pracy, wypowiada się w sprawach przedstawionych przez ministra. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA na przełomie lutego i marca.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbędą się następujące oceny programowe PKA: 26 – 27 lutego: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; 27 – 28 lutego: na kierunku „filologia rosyjska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły … Czytaj dalej

Badanie „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”.

Szanowni Państwo, Polska Komisja Akredytacyjna realizuje projekt pn. „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”, finansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest wsparcie narodowych agencji akredytacyjnych we wdrażaniu tzw. europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych. European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zostało przyjęte w ramach tzw. Komunikatu Erywańskiego Ministrów … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 19 – 25 lutego br.

W dniach 19 – 25 lutego zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe: 20 – 21 lutego: na kierunku „ochrona przyrody” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 21 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (ocena powtórna). 24 – 25 lutego: na kierunku „inżynieria zarządzania” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Wizytacje planowane między 12 a 18 lutego 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen programowych w dniach 12 – 18 lutego 2018 r.: 16 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym w Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi (ocena powtórna); 16 – 17 lutego: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; 18 – 19 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej … Czytaj dalej

Wizytacje zaplanowane w dniach 12 – 18 lutego 2018 r.

W nadchodzących dniach Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16 lutego: na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi (ocena powtórna); 16 – 17 lutego: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie; 18 – 19 lutego: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 5 – 11 lutego 2018 r.

Pomiędzy 5 a 11 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (10 – 11.02). Przypominamy, że wyniki postępowań oceniających publikowane są – niezwłocznie po ich uprawomocnieniu – w bazie ocen PKA: https://pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/