Wizytacje PKA na przełomie lutego i marca.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbędą się następujące oceny programowe PKA:

 • 26 – 27 lutego:
  • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
 • 27 – 28 lutego:
  • na kierunku „filologia rosyjska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • 28 lutego – 1 marca:
  • na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • 1 – 2 marca:
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 • 2 – 3 marca:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • 3 – 4 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu;
  • na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
 • 4 – 5 marca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.