Przewodniczący PKA będzie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium KRASP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbędzie się 3 marca br. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dyskusje prowadzone w trakcie spotkania będą się koncentrować wokół kwestii związanych m. in. z: problematyką odbiurokratyzowania działalności uczelni wyższych; nowymi zasadami funkcjonowania PKA oraz przeprowadzania akredytacji; propozycjami usprawnienia … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 7 – 13 marca 2016 r. (aktualizacja).

W drugim tygodniu marca 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 7 – 8 marca: na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; 7 – 9 marca: na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ocena instytucjonalna); 8 – 9 marca: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni … Czytaj dalej

„Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

W Monitorze Polskim z 25 lutego 2016 r. ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego br. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”. Celem Ustawy 2.0 jest przeprowadzenie badań i opracowanie przez interdyscyplinarne zespoły badawcze propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego wraz z testem regulacyjnym (opracowanym zgodnie z formularzem zamieszczonym w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). … Czytaj dalej

Przedstawiciel PKA weźmie udział w University – Business Forum w Wiedniu.

Przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w organizowanej w dniach 25 – 26 lutego br. w Wiedniu konferencji University – Business Forum: „Universities. Business. Alliances for Innovation”. Zorganizowana przez Komisję Europejską, Austrian Federal Economic Chamber oraz austriackie Ministerstwo Nauki i Ekonomii konferencja stanowić będzie forum dyskusji ok. 500 uczestników reprezentujących sektory biznesu, szkolnictwa wyższego oraz władzy publicznej. W trakcie spotkania przewidziane zostały m. in. … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 29 lutego – 6 marca 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna w okresie wyznaczonym datami 29 lutego i 6 marca 2016 r. zaplanowała następujące postępowania oceniające: 29 lutego – 1 marca: na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; na kierunku „energetyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie; na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie; 29 lutego … Czytaj dalej

PKA wybrała wiceprzewodniczących oraz członków Zespołu ds. Etyki.

Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym dniu posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 18 i 19 lutego br. dokonali wyboru wiceprzewodniczących Komisji oraz członków Zespołu ds. Etyki w kadencji 2016 – 2019. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono: dr hab. Bożenie Czarkowskiej-Pączek – Przewodniczącej Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; prof. dr hab. Łukaszowi Sułkowskiemu – przedstawicielowi pracodawców w Zespole nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych. Wybrano także pięcioosobowy … Czytaj dalej

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 22 – 28.02.2016 r.

W ostatnim tygodniu lutego br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny: 22 – 24 lutego: na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ocena instytucjonalna); 22 – 23 lutego: na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej; 25 – 26 lutego: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa, … Czytaj dalej

Posiedzenie plenarne PKA.

W dniach 18 – 19 lutego br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Zgodnie ze Statutem PKA, podczas posiedzeń plenarnych Komisja może uchwalić bądź zmienić statut, misję, strategię oraz politykę jakości, a także obowiązujący członków, ekspertów PKA i pracowników Biura Kodeks Etyki. Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom plenarnym należy do prerogatyw Przewodniczącego Polskiej Komisji … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 15 – 21.02.2016 r.

Pomiędzy 15 a 21 lutego br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe: 19 – 20 lutego: na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; 20 – 21 lutego: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. W ramach oceny programowej dokonywana jest ocena jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach, poziomach (studia I lub … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 8 – 14 lutego 2016 r.

Pomiędzy 8 a 14 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi ocenę instytucjonalną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dokładna data wizytacji to: 11 – 13 lutego. Ewaluacja instytucjonalna obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (np. wydziałów), w tym ocenę jakości kształcenia na prowadzonych w danej jednostce studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Szczegółowe kryteria dokonywania przez Polską Komisję … Czytaj dalej