Wizytacje PKA w okresie 7 – 13 marca 2016 r. (aktualizacja).

W drugim tygodniu marca 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 • 7 – 8 marca:
  • na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej;
 • 7 – 9 marca:
  • na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ocena instytucjonalna);
 • 8 – 9 marca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
  • na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie;
 • 10 – 11 marca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
 • 10 – 12 marca:
  • na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej (ocena instytucjonalna);
 • 11 – 12 marca:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu;
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Instytucie Ekonomii i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • na kierunku „transport” prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;
 • 12 – 13 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku;
 • 13 marca:
  • na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Teleinformatyki Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (ocena powtórna);