Spotkanie PKA – KRASP

ołówki na żółtym tle

W dniu 7 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z przedstawicielami Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pana Profesora Krzysztof Diksa służyło wzajemnej wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia oraz zapewnianiem jego jakości w czasach COVID-19. W trakcie spotkania Pan Profesor Krzysztof Diks omówił działalność PKA w ostatnim okresie, w szczególności poruszając tematykę:  1) … Czytaj dalej