Wizytacje w lutym 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w lutym Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:   31 stycznia – 1 luty na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach; 16 – 17 luty na kierunku architektura wnętrz Uczelnia prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; 17 –18 luty na kierunku politologia prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim; 20 – 21 luty na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

do obsługi prac zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lutego 2020 r .

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

do zespołu analiz, badań i komunikacji. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lutego 2020 r .

Harmonogram szkoleń dla członków i ekspertów PKA

ołówki na żółtym tle

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w I kwartale 2020 r. szereg szkoleń w formie webinariów dedykowanych dla członków i ekspertów PKA. Przedmiotem szkoleń będą akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym, a także zakres i sposób oceny dokonywanej w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych przez Komisję. Główną osobą prowadzącą szkolenia będzie Pani dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA. … Czytaj dalej

Wizytacje w styczniu 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w styczniu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 10-11 stycznia na kierunku administracja prowadzonym w Kętrzynie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (d. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie); 11-12 stycznia na kierunku administracja prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu; na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi; 14–15 stycznia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Filii na Uniwersytecie … Czytaj dalej