Wizytacje w styczniu 2020 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w styczniu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

10-11 stycznia

 • na kierunku administracja prowadzonym w Kętrzynie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (d. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie);

11-12 stycznia

 • na kierunku administracja prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu;
 • na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi;

14–15 stycznia

 • na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Filii na Uniwersytecie Morskim w Gdyni;

16–17 stycznia

 • na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Filii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

17-18 stycznia

 • na kierunku rolnictwo prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;
 • na kierunku socjologia prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie;

18-19 stycznia

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;
 • na kierunku ekonomia prowadzonym w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle;
 • na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu;

19-20 stycznia

 • na kierunku administracja prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy;

20–21 stycznia

 • na kierunku reżyseria prowadzonym w fili w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza;
 • na kierunku zarządzanie i przywództwo prowadzonym na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie;
 • na kierunku budownictwo prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

21-22 stycznia

 • na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

23–24 stycznia

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • na kierunku filologia prowadzonym na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonym w Filii w Mławie Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie;
 • na kierunku informatyka prowadzonym w Filii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

24–25 stycznia

 • na kierunku grafika prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi;
 • na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu;
 • na kierunku psychologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

25-26 stycznia

 • na kierunku zarządzanie prowadzonym w Filii w Żorach Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie;

27–28 stycznia

 • na kierunku automatyka i robotyka stosowana prowadzonym na Politechnice Warszawskiej;