Posiedzenie plenarne

W dniu 8 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne VI kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu, oprócz członków powołanych na lata 2020-2023, udział wziął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Zgodnie ze Statutem PKA, w trakcie posiedzenia powołany został pięcioosobowy Zespół ds. Etyki, a także wybrani zostali Przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, zespołu odwoławczego oraz zespołu ds. kształcenia nauczycieli.

Informacje o nowych składach zespołów znajdują się pod linkiem:  https://pka.edu.pl/o-pka/struktura-organizacyjna/