Wizytacje w lutym 2020 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w lutym Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 

31 stycznia – 1 luty

na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

16 – 17 luty

na kierunku architektura wnętrz Uczelnia prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie;

17 –18 luty

na kierunku politologia prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim;

20 – 21 luty

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Karkowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;

na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie;

22 – 23 luty

na kierunku informatyka i ekonometria prowadzonym w Karkowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;

na kierunku logistyka prowadzonym w fili Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu;

na kierunku prawo prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

24 – 25 luty

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechnowie;

25 – 26 luty

na kierunku kompozycja i teoria muzyki prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Fili we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego;

na kierunku politologia prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku kosmetologia prowadzonym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

26 – 27 luty

na kierunku archeologia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim;

27 – 28 luty

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim;

28 – 29 luty

na kierunku administracja prowadzonym w wydziale zamiejscowym w Słupsku Gdańskiej Szkoły Wyższej;

na kierunku informatyka prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu;

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

29 luty – 1 marca

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie;

na kierunku informatyka prowadzonym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie;