Przedstawiciel PKA weźmie udział w University – Business Forum w Wiedniu.

Przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w organizowanej w dniach 25 – 26 lutego br. w Wiedniu konferencji University – Business Forum: „Universities. Business. Alliances for Innovation”.

connect-20333_640

Zorganizowana przez Komisję Europejską, Austrian Federal Economic Chamber oraz austriackie Ministerstwo Nauki i Ekonomii konferencja stanowić będzie forum dyskusji ok. 500 uczestników reprezentujących sektory biznesu, szkolnictwa wyższego oraz władzy publicznej.

W trakcie spotkania przewidziane zostały m. in. następujące wystąpienia:

  • Uczelnie i Biznes – innowacyjna współpraca z korzyścią dla regionów i społeczeństwa,
  • W jaki sposób partnerstwo uczelni i biznesu pomaga sprostać wyzwaniom w obszarze szkolnictwa wyższego?
  • Kooperacja dla wspólnego celu: parnerstwo dla wartości.
  • Uczelnie wyższe – dobre miejsce dla przyszłych przedsiębiorców?
  • Promowanie przedsiębiorczości.

Po zakończeniu konferencji zaplanowano ponadto warsztat poświęcony narzędziu HEINNOVATE.