Przewodniczący PKA będzie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium KRASP.

logo_kraspPrzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbędzie się 3 marca br. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dyskusje prowadzone w trakcie spotkania będą się koncentrować wokół kwestii związanych m. in. z:

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.