PKA wybrała wiceprzewodniczących oraz członków Zespołu ds. Etyki.

Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym dniu posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 18 i 19 logo_jasniejszelutego br. dokonali wyboru wiceprzewodniczących Komisji oraz członków Zespołu ds. Etyki w kadencji 2016 – 2019. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono:

  • dr hab. Bożenie Czarkowskiej-Pączek – Przewodniczącej Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  • prof. dr hab. Łukaszowi Sułkowskiemu – przedstawicielowi pracodawców w Zespole nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych.

Wybrano także pięcioosobowy Zespół ds. Etyki w składzie:

  • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz;
  • dr hab. Marek Kowalski;
  • prof. dr hab. Wojciech Mielicki;
  • dr Monika Poboży;
  • dr hab. Piotr Sikora.

Zespół ds. Etyki prowadzi sprawy związane z naruszeniem norm określonych w Kodeksie Etyki Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjętym w dniu 6 października 2009 r. (z późn. zm). Szczegółową organizację i tryb pracy Zespołu określa uchwalony przezeń regulamin.
Funkcję sekretarza Zespołu ds. Etyki pełni pani Wioletta Marszelewska.