Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 22 – 28.02.2016 r.

W ostatnim tygodniu lutego br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny:

 • 22 – 24 lutego:
  • na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ocena instytucjonalna);
 • 22 – 23 lutego:
  • na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej;
 • 25 – 26 lutego:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;
  • na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • 25 – 27 lutego:
  • na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ocena instytucjonalna);
 • 26 – 27 lutego:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie;
 • 27 – 28 lutego:
  • na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.

Zestawienie wszystkich kierunków studiów i jednostek uczelni wskazanych przez PKA do oceny w bieżącym roku akademickim dostępne jest w bazie wyznaczeń, z zestawieniem wszystkich prawomocnych ocen można natomiast zapoznać się w bazie ocen.