Wizytacje PKA w dniach 15 – 21.02.2016 r.

Pomiędzy 15 a 21 lutego br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe:

  • 19 – 20 lutego:
    • na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu;
  • 20 – 21 lutego:
    • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

W ramach oceny programowej dokonywana jest ocena jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach, poziomach (studia I lub II stopnia) i profilach (praktycznym lub ogólnoakademickim) studiów wyższych.

Kryteria dokonywania ocen programowych zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 (odpowiednio dla profili: ogólnoakademickiego oraz praktycznego) do Statutu PKA z dnia 23 lutego 2015 r.

Rezultat postępowania oceniającego, tj. prawomocna uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest publikowana wraz z raportem zespołu oceniającego w bazie ocen PKA.