Wizytacje PKA w dniach 29 lutego – 6 marca 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna w okresie wyznaczonym datami 29 lutego i 6 marca 2016 r. zaplanowała następujące postępowania oceniające:

 • 29 lutego – 1 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu;
  • na kierunku „energetyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • 29 lutego – 2 marca:
  • na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (ocena instytucjonalna);
 • 1 marca:
  • powtórna ocena programowa na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie;
 • 1 – 2 marca:
  • na kierunku „pedagogika specjalna” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
 • 2 – 3 marca:
  • na kierunku „towaroznawstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • 3 – 4 marca:
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 • 4 -5 marca:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie;
 • 5 – 6 marca:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.