Oceny planowane w dniach 5 – 11 marca 2018 r.

Między 5 a 11 marca br. PKA zaplanowała następujące oceny programowe:

 • 5 – 6 marca:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;
  • na kierunku „wzornictwo” na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • 7 – 8 marca:
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • 8 – 9 marca:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 9 – 10 marca:
  • na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
 • 10 – 11 marca:
  • na kierunku „finanse, rachunkowość i podatki” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy;
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym we Wszechnicy Polskiej  – Szkole Wyższej w Warszawie;
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;
 • 11 – 12 marca:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.