Badanie „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”.

Szanowni Państwo,

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje projekt pn. „Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA)”, finansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest wsparcie narodowych agencji akredytacyjnych we wdrażaniu tzw. europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych.

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes zostało przyjęte w ramach tzw. Komunikatu Erywańskiego Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W pierwszej kolejności, ma zapewniać zharmonizowaną metodologię, procedurę i kryteria akredytacji studiów wspólnych w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu m.in. obciążenia biurokratyczne uczelni prowadzących takie studia, mają być w znaczącym stopniu zredukowane.

Mając na uwadze ten ważny cel, Polska Komisja Akredytacyjna wraz z konsorcjum projektowym w skład którego wchodzą agencje akredytacyjne oraz uczelnie z Niemiec i Hiszpanii, jak również międzynarodowe stowarzyszenia zrzeszające agencje akredytacyjne – ENQA i ECA, realizując projekt ImpEA pragnie przyczynić się do jak najbardziej skutecznego wdrożenia tej metodologii w Polsce i Europie.

Jednym z pierwszych zadań wyżej wspomnianego projektu, jest badanie ankietowe mające na celu poznanie perspektywy uczelni oraz agencji akredytacyjnych na zagadnienia związane z akredytacją studiów wspólnych, w tym również European Approach. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu. Wypełnienie kwestionariusza ankietowego nie zajmie Państwu więcej niż 10-15 minut, zaś niewątpliwie przyczyni się do sukcesu naszego projektu.

Badanie kierowane jest do osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w problematykę realizacji studiów wspólnych, zapewniania jakości i akredytacji. Zapraszamy do udziału w badaniu również uczelnie, które aktualnie nie realizują studiów wspólnych, lecz są tą tematyką zainteresowane.

Kwestionariusz ankietowy dostępny jest tutaj.

Badanie ankietowe jest w pełni anonimowe. Zagregowane wyniki zostaną omówione i będą punktem odniesienia do dyskusji prowadzonych w ramach konferencji projektowej, która odbędzie się w Brukseli w dniach 1-2 marca br., szczegóły dostępne są na stronie ENQA oraz projektu ImpEA.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację projektu – panem Maciejem Markowskim  mmarkowski@pka.edu.pl

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!