Posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniu 22 lutego 2018 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z uregulowaniami statutowymi:

[divider height=”30″ line=”1″]

Na posiedzeniach plenarnych Komisja w szczególności:

  1. uchwala statut i jego zmiany,
  2. uchwala misję Komisji, jej strategię i politykę jakości,
  3. uchwala Kodeks Etyki i jego zmiany,
  4. powołuje Zespół do spraw Etyki,
  5. wybiera Wiceprzewodniczących Komisji,
  6. dokonuje podsumowania wyników swojej pracy,
  7. wypowiada się w sprawach przedstawionych przez ministra.

 

[divider height=”30″ line=”1″]

Tegoroczne posiedzenie plenarne poświęcone będzie m. in. nadchodzącej akredytacji ENQA oraz strategii PKA na lata 2017 – 2020.