Wizytacje PKA w dniach 5 – 11 lutego 2018 r.

Pomiędzy 5 a 11 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (10 – 11.02).

Przypominamy, że wyniki postępowań oceniających publikowane są – niezwłocznie po ich uprawomocnieniu – w bazie ocen PKA:

https://pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/