Publikacja ENQA na temat jakości w szkolnictwie wyższym.

Na początku sierpnia br. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) udostępniło opracowanie zatytułowane „The Concept of Excellence in Higher Education” poświęcone rozważaniom na temat znaczenia pojęcia doskonałość w kontekście szkolnictwa wyższego. Przestrzeń dla dyskusji wyznaczają następujące pytania:

  • Czym jest „doskonałość”?
  • Jak jest ona obecnie rozpoznawana?
  • Jakich kryteriów można użyć do oceny stopnia jej zaawansowania?
  • Czy doskonałość można osiągnąć poprzez zapewnianie jakości?
  • Czy istnieją przykłady praktyczne?

Powyższe pytania zostały uzgodnione przez grupę roboczą powołaną przez ENQA w 2012 r., a zawarte w publikacji odpowiedzi stanowią dorobek dwuletniej pracy jej członków.