PKA zaproszona do udziału w opiniowaniu założeń do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Polska Komisja Akredytacyjna została zaproszona do udziału w procesie opiniowania założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przewidującego wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz regulacji dotyczących opisu kwalifikacji, przypisywania ich do odpowiednich poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, a także odnoszących się do jakości kwalifikacji i ich akumulowania oraz przenoszenia osiągnięć.

Polska Rama Kwalifikacji to opis ośmiu hierarchii poziomów kwalifikacji w Polsce (odpowiadających ośmiu poziomom Europejskiej Ramy Kwalifikacji), które zostaną scharakteryzowane za pomocą efektów uczelnia ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji natomiast to, wedle założeń projektu, publicznie dostępna poprzez Internet ewidencja kwalifikacji możliwych do zdobycia w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat projektu założeń dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.