Konferencja nt. dobrych praktyk dotyczących tzw. przedsiębiorczych uniwersytetów.

Wydarzenie, którego oryginalna nazwa brzmi „2014 Entrepreneurial Universities Good Practice Event” odbędzie się w Madrycie w dniach 29 września – 1 października br, w pomieszczeniach Campus of Excellence Uniwersytetu Technicznego w Madrycie.

Organizatorzy konferencji obiecują zapoznanie uczestników z dwudziestoma przykładami dobrych praktyk, z których każda będzie zaprezentowana i przedyskutowana w trakcie trwających 45 minut sesji. Co więcej, w programie przewidziano przedstawienie ok. 25 pomysłów dalszego rozwoju przedsiębiorczych uniwersytetów („entrepreneurial universities”).

Szczegółowy program konferencji, w tym informacje o osobach prowadzących i przykładach dobrych praktyk przygotowanych do prezentacji, jest dostępny na stronie internetowej http://www.entrepreneurial-universities.org/.