Konferencja podsumowująca projekt EQArep.

23 września br. w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu zatytułowanego „Transparency of European higher education through public quality assurance reports (EQArep)” realizowanego w okresie od 1 października 2012 do 30 września 2014 r.

Celem generalnym projektu było wypracowanie europejskich standardów dla raportów z oceny jakości kształcenia na podstawie analizy aktualnie wykorzystywanej dokumentacji, ale także badania oczekiwań różnych grup interesariuszy i różnych typów realizowanych w Europie procedur.

Konferencja w Brukseli nie będzie poświęcona wyłącznie przedstawieniu rezultatów projektu i przewidywanych scenariuszy, ale także dyskusji na temat wykorzystywania raportów przez interesariuszy, zebranych w trakcie projektu opinii przedstawicieli agencji akredytacyjnych na temat cech dobrych raportów oraz potrzeb poszczególnych grup ich odbiorców.

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny i program spotkania, dostępne są na stronie internetowej projektu.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.