Prof. Janusz Uriasz będzie reprezentował PKA na spotkaniu w sprawie HEInnovate.

Prof. Janusz Uriasz, Przewodniczący zespołu nauk technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, będzie reprezentował PKA podczas spotkania w sprawie przeglądu HEInnovate w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki HEInnovate przedstawiciele uczelni wyższych mogą samodzielnie przeprowadzić ocenę ich funkcjonowania korzystając z opisów dotyczących dziedzin o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni wyższych. Taka ocena obejmuje siedem działów tematycznych, tj.:

  • Przywództwo i zarządzanie
  • Możliwości organizacyjne, zasoby ludzkie, zachęty
  • Rozwój przedsiębiorczości w procesie nauczania i uczenia się
  • Rozwój przedsiębiorców
  • Współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami – wymiana wiedzy ze środowiskami nieakademickimi
  • Przedsiębiorcze uczelnie wyższe jako instytucje międzynarodowe
  • Ocena skutków.

Po wypełnieniu ankiety użytkownik otrzymuje informację zwrotną na temat mocnych i słabych stron danej instytucji. Na podstawie wyników system generuje listę dostosowanych do potrzeb danej uczelni materiałów naukowych.

Szczegółowe informacje na temat HEInnovate dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.