Prof. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu plenarnym KRePSz.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) zaplanowanym w dniach 25 – 27 października br. Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, a gościem obrad będzie m. in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest zrzeszeniem rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe, mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą. Dla osiągnięcia tych celów KRePSZ m. in.:

  • zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
  • współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie,
  • podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
  • stwarza rektorom – członkom platformę wymiany informacyjnej.