Wizytacje PKA: 30 października – 5 listopada 2017 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe na przełomie października i listopada:

 • 3 – 4 listopada:
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 4 – 5 listopada:
  • na kierunku „doradztwo i coaching” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Collegium Da Vinci w Poznaniu;
 • 5 – 6 listopada:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;