Przewodniczący PKA wręczył certyfikaty ocen wyróżniających.

W trakcie obrad Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wręczył certyfikaty ocen wyróżniających przyznanych przez Prezydium Komisji następującym uczelniom:

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu („fizyka”, „prawo”, „teologia”)
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu („leśnictwo”, „zootechnika”)
 3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach („malarstwo”, „grafika”)
 4. Uniwersytet Gdański („psychologia”)
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („geografia”)
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie („rybactwo”)
 7. Uniwersytet Warszawski („kulturoznawstwo – wiedza o kulturze”)
 8. Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie („inżynieria materiałowa”)
 9. Politechnika Poznańska („zarządzanie i inżynieria produkcji”)
 10. Politechnika Śląska w Gliwicach („elektrotechnika”)
 11. Politechnika Wrocławska („budownictwo”)
 12. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi („edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”)
 13. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii (ocena instytucjonalna)

Ocena wyróżniająca może być przyznana kierunków studiów, jeśli ponad 50% kryteriów oceny określonych w Statucie PKA spełnionych będzie w stopniu wyróżniającym, w tym następujące:

 • Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni.
 • Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
 • Kadra prowadząca proces kształcenia.
 • Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

Pozostałe kryteria natomiast muszą być uzyskać ocenę „w pełni”.