Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRAUM

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), które odbyło się w dniu 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podczas spotkania m.in. omówiono nowy standard kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, a także kwestie związane z akredytacją The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) oraz The World Federation for Medical Education (WFME).

 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. do reprezentowania problematyki oraz interesów medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Obecnie Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między członkami wchodzącymi w jej skład.