Publiczny nabór na ekspertów Agencji Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego z Czarnogóry (AKOKVO)

Agencja Kontroli i Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (AKOKVO) to instytucja utworzona  2017 roku, zajmująca się zewnętrznym zapewnianiem jakości szkolnictwa wyższego w Czarnogórze. Głównym obowiązkiem AKOKVO jest zarządzanie procesem oceny i certyfikacji instytucji szkolnictwa wyższego i programów studiów zgodnie z europejskimi standardami i wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości (ESG) w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

W procesie zapewnienia jakości AKOKVO ogłasza ogólnodostępny nabór ekspertów z kraju i zagranicy na listę ekspertów do akredytacji programów studiów i akredytacji uczelni wyższych. Nabór jest otwarty przez cały rok i jest dostępny pod adresem: https://akokvo.me/en/public-call-for-application-for-experts-in-2023/

Lista ekspertów jest aktualizowana na koniec każdego kwartału i publikowana na stronie internetowej Agencji.

Zainteresowani eksperci mogą zarejestrować się, wypełniając formularz online pod następującym linkiem: https://akokvo.me/en/registration-for-the-experts-list/